06 5367 9931
LEUDAL TRADING COMPANY

LEARNING CENTER ENERGYSHOP GREEN-community GREEN-cars

Wind Energie wanneer je het nodig hebt

Hernieuwbare energie voor huizen, bedrijven en industrie

 

    terug naar LearningCenter
 

Windenergie is goed voor het milieu, remt de klimaats-verandering, levert nieuwe werkgelegenheid, genereert inkomsten voor burgers, bedrijven en overheid en stimuleert maatschappelijke activiteiten


Windmolens zorgen voor onafhankelijkheid van energie uit het buitenland en zijn goed voor het klimaat. Windmolens zorgen voo nieuwe banen en brengen geld op.

   Voorbeeld van een

   2,5 KW windmolen
   

 

 

Nominaal vermogen: 2,5 kW
Ashoogte: 12,50 meter

Aantal bladen: 3 glasvezel versterkt polyester
Diameter:       5 meter

Levensduur: 15 jaar
Onderhoud:  1 x per twee jaar

Inschakel windsnelheid: 3 m/s
Uitschakel windsnelheid: 18 m/s
Nominale windsnelheid:
10 m/s @ 150 rpm en nominaal vermogen 3,0 kW.
Overlevingswindsnelheid:
42,5 m/s (IEC 61400-2 klasse

Vermogensregeling: vaste bladhoek, variabel toerental+ “stall” gecontroleerd. Krui-inrichting: actief kruien up-windGenerator: PM generator/variabel toerental,IGBT omvormer.
Gewicht: ca. 860 kg

Bron: v/hwww.tulipower.nl    

Windmolen met horizontale as


Windgenerator met verticale as


Windenergie is de motor van de toekomstige energie.  Elektriciteit uit wind- en zonne-energie zal in de naaste toekomst zorgen voor stroom voor de aandrijving van onze elektrische auto, die het milieu niet meer vervuilt met “fijnstof”. Gezonde lucht zorgt voor betere gezondheid.

In Duitsland zijn er door het bevorderen van alternatieve energie al enige honderdduizenden banen bijgekomen.

 

Windenergie wordt al sinds eeuwen met succes gebruikt. Het is prettig als je fietst en de wind mee hebt... gratis energie. Nederland heeft een lange historie in het gebruik van windmolens

VRAAG: Is het voor mij als consument/bedrijf interessant?
Zelf een windmolen plaatsen, energie opwekken, onafhankelijk van het net worden, meewerken aan een beter milieu en geld besparen. Kan dat?

U moet eerst een paar vragen  beantwoorden:
   1. hoe groot is de windsnelheid gemiddeld in mijn regio
   2. hoe hoog moet en mag de mast worden
   3. hoe is de ligging, zoals open veld, nabijheid van huizen,
       dorpskern, vliegveld, stadscentrum, bossen, bomen, heggen,
       open meer of zee etc.
   4. hoe lang duur de vergunningen procedure?

 

De gemiddelde windsnelheid in Limburg is ca. 4,5 m/sec en aan de noordelijke kust ca. 5,5 m/sec. Voor een kleine windmolen is een startsnelheid van ca. 3 m/sec al voldoende.

 

 

Voordelen van wind energie:
 

1. Snel geplaatst
De tijd die nodig is om een windturbine te plaatsen is relatief kort.

2. Concurrerende prijs
De prijs van wind energie per kilowattuur (kwh)  is sinds 1980 van ongeveer 30 dollarcent gedaald tot nu ca. 5 tot 8 cent per kwh. De lange termijn prijs van windenergie is stabiel.

3. Milieu
Wind energie levert geen bijprodukten, geen emissies en  heeft geen invloed op onze natuurlijke reserves ( kolen, gas en olie). Wind energie raakt nooit op.

GROTE WINDMOLENPARKEN (op land of op zee):
De constructiekosten van door windkracht aangedreven electiciteits generatoren zijn hoger dan voor met fossiele brandstoffen gestookte centrales. Indicatie van de kosten per megawatt capaciteit in dollars: (wind - $ 1,5 tot 2,0 millioen)  (aardgas -  $ 800.000).
Het goede nieuws is dat windparken, zodra eenmaal gebouwd, geen brandstof nodig hebben, omdat de wind gratis is en er slechts weinig onderhoud nodig is.

 

Een windmolen is een verstandige en duurzame investering waar we lang plezier van hebben. Die wind waait altijd en is helemaal gratis. Het financieel rendement is goed.

Er zijn voldoende plekken die geschikt zijn voor windmolens en windmolen-parken bv.  langs autobanen en op bedrijven-terreinen.  Windparken op land zijn veel goedkoper dan wind-parken op zee. Het is van groot belang om omwonenden tijdig enthousiast te maken, zodat ze overtuigd worden van het belang van duurzame energie en ze kunnen meehelpen naar het zoeken van goede locaties.


 Hoe werkt een windturbine met horizontale as?

Hoe werkt een windturbine?
Windturbines vangen de energie van de wind op door twee of drie propeller bladen (rotorbladen) die gemonteerd zijn aan een rotor om electriciteit te genereren.
De turbines staan hoog op torens om zodoende voordeel te hebben van de sterkere wind op grotere hoogte en het voordeel van een minder turbulente wind (vanaf 30 meter boven de grond). Het rotorblad werkt ongeveer als de vleugel van een vliegtuig:

 

 

HOE WERKT EEN WINDTURBINE?
 

1


Een computer controleert automatisch de turbine.
 

2

De computer draait de rotor, die uit 2 of 3 bladen bestaat, steeds zodanig dat de kop in de wind staat.
 

3

De rotor draait (afhankelijk van het type windturbine) met 11 tot 22 toeren per minuut. Als het waait wordt de stand van het rotorblad (pitch) aangepast aan de windsnelheid.
Om veiligheidsredenen wordt de turbine automatisch stilgezet bij een windsnelheid van meer dan 56 mijl per uur.
 

4

De bladen drijven de hoofdas aan, waardoor direct of via een tandwielkast de mechanische energie  omgezet wordt in electrische energie (generator).
 

5

De opgewekte electriciteit wordt via electriciteitskabels naar beneden geleid en vandaar via transformatoren gedistribueerd naar een verdeelstation.
 

6

In dit station wordt het voltage verhoogd en de electriciteit doorgeleid naar het net. Bij een hoog voltage is bij transport het stroomverlies kleiner (hoogspanningskabels).
 

   

 

  Hoe werkt een Windturbine met Verticale As?

De meest gebruikte windturbine (horizontale as) wordt in de richting van de wind gezet door een staartvin of door een sensor gestuurd controle mechanisme - dit verhoogt de kosten.
Bij verticale as windturbines is zo'n mechanisme niet nodig en voor de turbine is het helemaal niet relevant van welke richting de wind blaast.

Verticale as windturbines benutten de wind ongeacht uit welke richting hij komt, inclusief wind die aanblaast in een opwaartse hoek, zoals gebeurt bij wind die aan komt waaien na het passeren van een gebouw. Op deze manier wordt de efficiency zeer gunstig be-invloed. 
Er bestaan geen andere turbines die beter geschikt zijn voor wind die uit steeds wisselende richtingen komt.

Een constant schiftende wind is een serieus probleem voor normale windturbines en dus een extra stimulans voor het gebruik van verticale as windturbines.

Omdat V-turbines een oneven aantal  bladen (meestal 3 of 5) hebben met een vleugelachtige structuur en die tevens op een vaste afstand van de mast staan resulteren ze in een laag geluidsniveau, hoge aerodynamische efficiency, geen noemenswaardige vibratie en zijn praktisch onderhoudsvrij.


 

Windkaart Nederland

 

 

 

 Stappenplan aankoop windmolen

·  1. Inventariseer uw locatie. Is er voldoende wind-aanbod

·  2. Hoe groot is de kans dat u vergunning krijgt (bel met de gemeente!)

·  3. Kijk naar de investering en de terugverdientijd

·  4. Begin het vergunningen traject

·  5. Groen licht. Kies de gewenste molen

·  6. Plaats de molen/laat plaatsen

·  7. Meld u aan voor teruglevering


Hoe kan ik zelf een windturbine bouwen ? >klik<

Waar kan ik (kleine) windturbines kopen?  >klik<

 

 
 

 

How windturbines work

Wind is merely air in motion.

Wind turbines convert kinetic energy from the wind that passes over the rotors into electricity

 Wind turbines consist of four main components—the rotor, transmission system, generator, and yaw and control systems—each
of which is designed to work together to reliably convert the motion of the wind into electricity.
These components are fixed onto or inside the nacelle, which is mounted on the tower.
The nacelle rotates (or yaws) according to the wind direction
which is mounted on the tower. The nacelle rotates (or yaws) according to the wind direction.

Wind turbines consist of four main components—the rotor, transmission system, generator, and yaw and control systems—each of which is designed to work together to reliably convert the motion of the wind into electricity. These components are fixed onto or inside the nacelle,

Rotor:

The rotor consists of the hub, three blades and a pitch regulation system, all of which are located upwind of the tower. The blades are airfoils, which depend on aerodynamic lift to move the blades and cause rotation. (Air moving over the blades creates a negative pressure on the upper side of the airfoil and a positive pressure on the lower side; this causes the rotor to rotate.) The design speed of the rotor is 16 rpm.

Transmission system:

The mechanical power generated by the rotor blades is transmitted to the generator by the transmission system. This consists of a gearbox and a braking system plus the auxiliary lubricating and cooling systems. The gearbox is needed to increase the rotor’s speed (16 rpm) to the 1800-rpm speed of the generator. The braking system is designed to lock the rotor when shut down.

Generator:

The generator converts the mechanical energy to electrical energy in an asynchronous (induction) generator.

Yaw and control
systems:

The yaw system turns the nacelle into the actual wind direction using a rotary actuator and a gear mechanism at the top of the tower. A fully automatic microprocessor-based control and monitoring system is a part of the wind turbine. The control system is designed for remote operation from the shore-based operations center via a fiber optic communications system.

 All About Wind Energy :: How Wind Turbines Work      bron: capewind.org

 Copyright © Romar Products bv 2007