06 5367 9931
LEUDAL TRADING COMPANY

LEARNING CENTER ENERGYSHOP   GREEN-community GREEN-cars

Duurzaam Bouwen en Comfortabel Wonen

 

    terug naar LearningCenterDe gloeilamp is afge-schaft om goede rede-nen, omdat slechts 15% van de energie omgezet wordt in licht.

 

De alternatieven zijn de spaarlamp en de led-lamp. Beide zijn goede alternatieven.

 

 


Leuk om te weten

 • zonlicht reist met een snelheid van ca. 300.000 km per sec - de afstand tot de aarde wordt overbrugd in ongeveer 8 minuten, een afstand van ca. 150 millioen km
 • de zon is de meest onuitputtelijke, hernieuwbare bron van energie die wij kennen
 • in één uur valt meer zonlicht op de aarde dan door de wereldbevolking wordt gebruikt in een jaar
 • wolken, luchtverontreiniging, en wind kunnen de zonnestralen belemmeren om de aarde te bereiken
 • derde wereld landen met veel zonlicht en een bevolking die geen electriciteit heeft vormen de snelst groeiende markt voor zonne-energie.
 •  

  Nederland loopt  achter met het gebruik van warmtepompen, doordat de noodzaak voor het gebruik van warmtepompen in Nederland altijd wordt vergeleken met de relatief goedkope HR ketel werkend op aardgas. Door de koppeling van de olieprijs aan de gasprijs is de verwachting dat de gasprijs de komende jaren flink zal gaan stijgen. Het installeren van een warmtepomp wordt dan nog aantrekkelijker.

  Momenteel draait het allemaal om het terugdringen van de CO² uitstoot in het kader van het Kyoto Protocol en de herziene EPC norm welke vastgelegd is in het nieuwe Bouwbesluit. Dat betekent voor bijvoorbeeld de woningbouw dat de huizen beter geïsoleerd moeten worden om aan het nieuwe bouwbesluit(EPC is gegaan van 1,0 naar 0,8 per 01-01-2006) te kunnen voldoen.(EPC=Energie Prestatie Coefficient)

  Door warmtepompen te installeren ontstaat een infrastructuur zonder gas. In de meeste nieuwe huizen wordt al een vloerverwarming als laagtemperatuur verwarming geïnstalleerd. Dit betekent voor een warmtepomp een ideale omstandigheid als het gaat om het behalen van de hoogste COP waarde. (nuttige warmte in combinatie met de opgenomen energie ook wel de Coefficient Of  Performance genoemd)

   

   


   

  Een eigen woning is voor velen een droom. Als die droom verwezenlijkt wordt, moet het resultaat  een droomwoning zijn, die voldoet aan de verwachtingen: 

 • voldoende warm water

 • in de winter behaaglijk warm

 • in de zomer lekker koel

 • zonder tocht of

 • benauwde lucht.


 • Duurzaam bouwen  = lage lasten in de toekomst !
  Duurzaam bouwen is een "in":  duurzame materialen gebruiken  voor de bouw van woningen en bedrijfs-panden in combinatie met energiezuinige systemen, zoals warmtepompen, systemen voor warmte-terugwinning, grijswater- en groenwater-systemen, zonneboiler-systemen, PV panelen, houtgestookte CV ketels en energiezuinige verlichting.

  Om uw droomwoning te kunnen realiseren moet in het ontwerp al rekening worden gehouden met o.a. het isoleren van vloeren, wanden, gevels en daken in combinatie met een laagtemperatuur verwarmings-systeem.
  De kosten worden bepaald door de hoogte van
  a)   de bouwkosten en
  b)  de maandelijks terugkerende kosten
     
  (gas-, water- en elektriciteitsverbruik en afvoer van afvalwater).
  Een laagtemperatuur verwarmings-systeem kan bv. een combinatie zijn van vloer-, wand- en of plafondverwarming en een ventilator convector-systeem. 

  Energiekosten en energieverbruik
  Over de energieprijs wordt BTW geheven, maar ook de zgn. Ecotax. Naast deze belastingen komt er nog een belasting voor CO² verbruik. De kosten van energie zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen, en de verwachting is dat deze stijging zal toenemen. Door nu te investeren in duurzame "groene" energie kunnen de kosten voor energie levering op termijn beheersbaar blijven. 

  Passief ZonneHuis
  Een passief zonnehuis heeft een erg lage warmtevraag. Dit is te danken aan een zeer goede isolatie en een goede luchtdichtheid van de woning. Door de lage warmtevraag kan een een traditionele verwarmings-installatie met radiatoren of vloerverwarming achterwege blijven. Een goede binnenlucht-kwaliteit wordt gegarandeerd door mecha-nische ventilatie met warmteterugwinning.

  Ecologisch Bouwen - groene daken  > eco-bouw<

  Voor een mooi voorbeeld van een passief huis bezoek de site

  ons passiefhuis

   

  Copyright © Romar Products bv 2007. Privacy Policy