06 5367 9931
LEUDAL TRADING COMPANY

LEARNING CENTER ENERGYSHOP GREEN-community GREEN-cars

Maak Zelf Bio-energie uit Afval, Hout of Mest

door Verbranding, Vergassing of Vergisting

 

 

Energiewinning uit afvalstoffen.


 

Duurzaamheid
De Amerikaanse regering heeft verklaard dat het duurzaamheids-aspect van bio-ethanol op basis van maïs onduidelijk is. Ook in Nederland ageren organisaties tegen de productie van biobrandstoffen, wanneer dit plaatsvindt in landen met een voedseltekort.
Toch is het in schone energie gespeciali-seerde Pike Research erg positief over het toekomstperspectief van de sector. De olieprijs gaat onherroepelijk stijgen richting en boven de 100 dollar per vat (momenteel 71 dollar), wat alternatieven voordeliger maakt.
 

Vanaf 2010 zal biobrandstof op basis van vetten volgens Pike snel aan populariteit winnen. Het oliehoudende gewas Jatropha krijgt neemt als ingrediënt voor brandstof volgens Pike een vlucht vanaf 2014. De derde golf is algen, die commercieel aantrekkelijk zijn vanaf 2012 en vanaf 2016 grote impact hebben (Bron: boerderij.nl)
 
Biobrandstoffen gemaakt van bv. cellulose kunnen gemaakt worden van oneetbare planten(resten) of hout in plaats van eetbare platen.
Algen, die worden gekweekt in tanks blijven de aandacht trekken en het winnen van biobrandstoffen uit zeealgen of zeewier zal geen beslag leggen op de hoeveelheld landbouwgrond.

Duurzame energie-technologien blijven de grote hoop voor de toekomst en zijn op de korte termijn gegarandeerd van onderzoeksgeld.

BIO BASED ECONOMY


9 groene kanshebbers

1. BARNSTEENZUUR
Grondstof voor 1,4 btenediol.
2. FURANEN
Bouwstenen voor groene plastics en chemicalien
3. HYDROXYPROPIONZUUR
Grondstof voor acrylaten
4. GLYCEROL
Voor de productie van biodiesel
5. SORBITOL
Een zoetstof en vochtbindend middel
6. XYLITOL
Minder calorien dan suiker, beschermt het gebit
7. LEVULINEZUUR
Eeen chemical buidling block uit reststromen
8. MELKZUUR
Voedingsstof en voor bio-afbreekbare plastics
9. ETHANOL
Biobrandstof en basis chemicals.

 

 

 

Verbrandings-energie uit biomassa

 

   Als biomassa worden o.a. gebruikt

 

 • hout,
 • groente-afval
 • fruit-afval,
 • tuinafval,
 • plantaardige olie,
 • mest en
 • delen van speciaal geteelde gewassen.
 •     Energie komt vrij bij

      -  verbranding
      -  vergassing of
      -  vergisting

   

   

  Energie uit biomassa door verbranding

  Voorbeeld: de houtgestookte cv-kachel
  Een houtgestookte CV ketel werkt in hetzelfde als een gewone gasgestookte CV ketel nl. volgens het verbranding- of het houtvergassingsprincipe en ze zijn leverbaar in de uitvoering handgestookt en automatisch.
  - bij de handgestookte uitvoering dienen houtblokken, schoon resthout, houtbriketten als brandstof.
  - bij een automatische uitvoering gelden zaagsel, houtsnippers, houtspaanders en geperste houtkorrels(pellets) als brandstof. Laatstgenoemde systemen zijn volledig computergestuurd met groot bedieningsgemak.


  Opm.: het is aan te bevelen om bij handgestookte installatie een voldoend groot buffervat toe te passen voor opslag van warmte wanneer er geen warmte door de CV installatie wordt gevraagd. Een houtgestookte CV ketel kan ingepast worden in een warmtepompsysteem met warmwater voorziening.

   Biomassa

  Als er met schoon hout wordt gestookt in een houtgestookte CV  ketel voorzien van specifieke regeltechniek dan leidt dit tot optimale verbranding en een zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide. Het verbranden van hout maakt in principe deel uit van een kringloop waarbij (mits verantwoord) geplant, gekapt, gestookt en herplant wordt.  


  Energie uit biomassa door vergisting

  Voorbeeld 1: bio-alcohol
  Door vergisting van suiker- of zetmeelhoudende delen van planten (o.a. suikerriet, mais, lijnzaad, e.d.) kan op een eenvoudige manier alcohol worden gemaakt. De alcohol kan vervolgens gebruikt worden als brandstof voor auto's of als toevoeging aan reguliere benzine voor het samenstellen van hE15 bio-benzine.

  hE15 biobenzine bestaat voor 15% uit hydrous ethanol en 85% uit Euro 95. Het is dus voor het grootste deel een hele normale brandstof.

  Het voordeel zit in de 15% hydrous ethanol. Deze is gemaakt uit planten en heeft geen onnodige bewerkingen ondergaan.

  Hierdoor is hE15 biobenzine zeker drie keer duurzamer dan Euro95 en bespaart een liter hE15 biobenzine minimaal 10% CO2, ten opzichte van Euro 95 of Super Plus. (biobrandstoffen)


  Voorbeeld 2: bio-gas
  Organisch afval of koemest kan door anaerobe vergisting omgezet worden tot biogas. Na zuivering geschikt als brandstof voor verwarming, auto's e.d.
   (biobrandstoffen)  

  Voorbeeld 3: bio-diesel
  Op bais van plantaardige olie (lijnzaadolie, maisolie e.d.) of dierlijke vetten (gebruikt frituurvet) kan middels eenvoudige chemische reacties bio-diesel worden gemaakt. De olie wordt eerst gescheiden in glycerol en vetzuur. De vetzuren worden vervolgens middels trans-esterifciatie gekoppeld aan een- voudige alcoholen (o.a. ethanol of methanol) tot biodiesel.

  Het belangrijkste milieuvoordeel van biodiesel is dat de basisgrondstof (PPO, pure plantaardige olie) biologisch afbreekbaar is, niet giftig is en geen zwavel en aromaten bevat. Biodiesel moet voldoen aan de internationale norm EN 14214. (biobrandstoffen)

   


  Groene Warmte belangrijker dan Groene Stroom

  Ecopower levert al sinds 2003 groene elektriciteit aan haar coöperanten. Maar de energievraag van huishoudens is ruimer dan alleen elektriciteit. Als je kijkt naar het jaarlijkse energieverbruik van het gemiddelde Vlaamse gezin, dan valt op dat de meeste energie verbruikt wordt voor verwarming: ruimteverwarming en sanitair warm water.

  Als we de CO2-uitstoot willen terugdringen, is er dus meer ‘winst’ te boeken met groene warmte dan met groene elektriciteit.

  Hout is een bron van groene warmte en wordt algemeen erkend als een vorm van hernieuwbare energie. Het is CO2-neutraal, omdat de CO2 die bij de verbranding vrijkomt gelijk is aan de hoeveelheid die opgenomen werd tijdens de groei van het hout. Dit in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen, die opgebouwd werden gedurende miljoenen jaren en waar bij verbranding de vrijgekomen CO2 dus in het beste geval pas over een even lange periode weer wordt opgenomen.

  De aangroei van nieuw hout moet in balans zijn met het verbruik aan hout, zoniet wordt de bij verbranding vrijgekomen CO2 niet weer uit de lucht opgenomen. Daarom ontwikkelde Ecopower ontwikkelde een aantal criteria waaraan hout voor ons moet voldoen om als duurzame energiebron beschouwd te worden. Wat kan?  

  - Gebruik maken van reststromen van de bosbouw uit duurzaam beheerde bossen;

  - Gebruik maken van reststromen afkomstig van houtzagerijen;

  - De houtstroom moet traceerbaar zijn: de oorsprong moet terug te vinden zijn

  Zie website  van de belgische cooperatie ecopower.be (Bron: Ecopower)


   
   


                                                                                Copyright © Romar Products bv 2007