LEARNING CENTER ENERGYSHOP INSTALLATEURS GREEN-community GREEN-cars

Maak uw Eigen Bio-Brandstof 

uit Houtafval, Groente of Mest

 

 


Energiewinning uit afvalstoffen.


hE15 biobenzine bestaat voor 15% uit hydrous ethanol en 85% uit Euro 95. Het is dus voor het grootste deel een hele normale brandstof. Het voordeel zit in de 15% hydrous ethanol. Deze is gemaakt uit planten en heeft geen onnodige bewerkingen ondergaan. Hierdoor is hE15 biobenzine zeker drie keer duurzamer dan Euro95 en bespaart een liter hE15 biobenzine minimaal 10% CO2, ten opzichte van Euro 95 of Super Plus.

 

 

Duurzaamheid
De Amerikaanse regeringen heeft verklaard dat het duurzaamheids-aspect van bio-ethanol op basis van maïs onduidelijk is. Ook in Nederland ageren organisaties tegen de productie van biobrandstoffen, wanneer dit plaatsvindt in landen met een voedseltekort.
Toch is het in schone energie gespecialiseerde Pike Research erg positief over het toekomstperspectief van de sector. De olieprijs gaat onherroepelijk stijgen richting en boven de 100 dollar per vat (momenteel 71 dollar), wat alternatieven voordeliger maakt.
 

Vanaf 2010 zal biobrandstof op basis van vetten volgens Pike snel aan populariteit winnen. Het oliehoudende gewas Jatropha krijgt neemt als ingrediënt voor brandstof volgens Pike een vlucht vanaf 2014. De derde golf is algen, die commercieel aantrekkelijk zijn vanaf 2012 en vanaf 2016 grote impact hebben (Bron: boerderij.nl)
Biobrandstoffen gemaakt van bv. cellulose kunnen gemaakt worden van oneetbare planten(resten) of hout in plaats van eetbare platen.
Algen, die worden gekweekt in tanks blijven de aandacht trekken en het winnen van biobrandstoffen uit zeealgen of zeewier zal geen beslag leggen op de hoeveelheld landbouwgrond.

Duurzame energie-technologien blijven de grote hoop voor de toekomst en zijn op de korte termijn gegarandeerd van onderzoeksgeld.
 


 


NIEUW!
Eneco en UR Wageningen zijn gestart met het proefproject EnergieRijk – een uniek concept van biomassaverwerking op boerderij- en regionale schaal.  
Het betreft een co-vergister (vergisting van dierlijke mest in combinatie met plantaardig materiaal) met een bio-ethanol installatie en een algenvijver met als beoogd resultaat een maximale benutting van biomassa (energie en hoogwaardiger stoffen) en regionaal gebruik van rest- en grondstoffen..

De combinatie van bio co-vergister, bio-ethanolfermentatie en algenproductie zorgt voor o.a. het nuttig gebruik van restwarmte en andere afvalstoffen, de vermindering van broeikasgasemissie, hergebruik van nutriënten, en milieuvriendelijke productie van bio-ethanol, electriciteit, bio-olie en mogelijk zelfs veevoeder op basis van algenrestproducten..De marktversie van dit concept voor het agrarisch bedrijf wordt over 2 jaar verwacht.
                                                                                            bron: www.eneco.nl


Bron: european biodiesel board


(GB)  Biodiesel Fuel
can be produced from a variety of natural crops including rapeseed, soybean, mustard, flax, sunflower, canola, palm oil, hemp, jatropha and waste vegetable oils.
This fuel source is said to reduce engine wear and produce less harmful emissions. Biodiesel is used as an alternative fuel source, but requires engine modifications. There is still a great deal of debate about the pros and cons of biodiesel

 


 

terug naar bio-E            

 

Enige kenmerken van biodiesel

 • energiegehalte vergelijkbaar met gewonde diesel
 • bezit goede smeer-eigenschappen
 • vermindert de uitstoot van roet
 • bevat geen benzeen en andere aromatische verbindingen
 • is niet giftig
 • is biologisch afbreekbaar
 • trekt water aan - hygroscopisch
 • verdunt motorolie
 • bevat alkali dat het brandstoffilter kan verstoppen
 • heeft bij de productie methanol nodig
 • koolzaad (veelvuldig grondstof voor biodiesel) heeft een korte natuurlijke kring
 •  


   

     Als biomassa worden o.a. gebruikt

     

 • hout,
 • groente-afval
 • fruit-afval,
 • tuinafval,
 • plantaardige olie,
 • mest en
 • delen van speciaal geteelde gewassen.
 •     Energie komt vrij bij

      -  verbranding
      -  vergassing of

      -  vergisting

   

   


   

  SCHEMA: BIO-DIESEL PRODUKTIE

     Grondstof: plantaardige olie of gerecycled vet

  Biodiesel Chart   

  SCHEMA: BIODIESEL PRODUKTIE  

      Grondstof:  algen  (een schets - de toekomst)

         terug naar bio-E         


            

  SCHEMA: BIOGAS PRODUKTIE

      Grondstof:  organisch afval of koemest


  terug naar bio-E            


           Copyright © Romar Products bv 2007.