06 5367 9931
LEUDAL TRADING COMPANY

LEARNING CENTER ENERGYSHOP INSTALLATEURS GREEN-community GREEN-cars

Zonne Energie voor Elektriciteit en Warmte

Voordelen en nadelen van zonnepanelen en zonnecollectoren

 

   terug naar LearningCenter

VRAAG?  Kun je zonnepanelen en zonnecollectoren combineren?
Nee, want dit zijn 2 verschillende technieken.
Zonnepanelen, voor het opwekken van stroom, vragen weinig aanpassingen. Ze worden op het dak gemonteerd en via de omvormer aangesloten op het net.
Zonnecollectoren (zonneboilers)produceren warmwater en worden aangesloten op de warmwater-huishouding. Dit is meer werk.
De zonnecellen van een zonnepaneel werken het beste bij een zo laag mogelijke temperatuur, terwijl een zonnecollector een zo hoog mogelijke temperatuur wil. De combinatie van beide is daarom niet interessant.

 

 

Leuk om te weten

 • zonlicht reist met een snelheid van ca. 300.000 km per sec - de afstand tot de aarde wordt overbrugd in ongeveer 8 minuten, een afstand van ca. 150 millioen km
 • de zon is de meest onuitputtelijke, hernieuwbare bron van energie die wij kennen
 • in één uur valt meer zonlicht op de aarde dan door de wereldbevolking wordt gebruikt in een jaar
 • wolken, luchtverontreiniging, en wind kunnen de zonnestralen belemmeren om de aarde te bereiken
 • derde wereld landen met veel zonlicht en een bevolking die geen elektriciteit heeft vormen de snelst groeiende markt voor zonne-energie.
 •  

   

   

   

   

   

  Zonnepanelen


  Met zonnepanelen op uw dak kan op eenvoudige wijze energie worden opgewekt. U begint met het eerste paneel en wekt al meteen stroom op.
  Het is de meest milieuvriendelijke methode om stroom op te wekken, omdat er bij deze manier van stroom opwekking helemaal geen CO2 vrijkomt.


  De kosten van zonnepanelen zullen de komende jaren blijven dalen en het rendement zal hoger worden. U profiteert direct van een besparing op uw maandelijkse energierekening, waarmee de investering in zonnepanelen jaar na jaar wordt terugverdiend. Daarna geniet u nog jaren van gratis stroom.

  Met behulp van zonnepanelen kunt u op een eenvoudige manier uw eigen groene stroom opwekken. 

   


  Zonnecollector (zonneboiler)
  Een zonneboiler gebruikt licht van de zon om water te verwarmen. Traditionele zonneboilers bestaan uit een zonnecollector op dak én een boilervat die in de woning.
  Er zijn ook zonneboilers, waarbij het boilervat gelijk dienst doet als zonnecollector.

  Een zonneboiler is eenvoudig te installeren:  op (platte)  plaatsen en aansluiten op de warme en koude waterleiding. Wanneer u bijv. gaat douchen, stroomt het verwarmde water uit de zonneboiler naar de CV- of HR-ketel waar het eventueel nog wordt opgewarmd tot de juiste temperatuur.

  U bespaart met een moderne zonneboiler ruim dertig procent van de energie die nodig is om water te verwarmen. Een moderne zonneboiler is veilig, milieuvriendelijk en vrijwel onderhoudsvrij.


   

  Kies voor het opwekken van stroom en/of warmte!
  Het meest bekend zijn zonnepanelen en zonneboilers.


   Zonnepaneel  (uitgevoerd als PV paneelsysteem)
  Door gebruik te maken van zonnestroom panelen is het mogelijk om zonlicht om te zetten in elektrische energie, ook wel fotovoltaische omzetting genoemd (PV). Een zonnestroom paneel werkt op het licht van de zon, dus ook bij geheel bewolkte hemel functioneert het systeem al.
  De locatie van een zonnestroom paneel ten opzichte van de stand van de zon is belangrijk. De meest optimale locatie is een onbeschaduwde plek met oriëntatie op het zuiden en een hellingshoek van 36°. De gemiddelde jaaropbrengst onder deze omstandigheden is circa 100 Watt/piek/m² overeenkomend met ca. 80 kWh/m². Bij plaatsing op een andere locatie zal de gemiddelde jaaropbrengst en dus het rendement minder zijn.
                                                         Meer info over . . . . zonnepanelen

   


   Zonneboiler (uitgevoerd als warmwatersysteem)
  Een zonnecollectorsysteem maakt optimaal gebruik van de beschikbare zonne energie en bestaat uit één of meerdere zonnecollectoren, een leidingstelsel, een circulatiepomp en wordt via een warmtewisselaar aangesloten op een voorraadvat.
  De warmteopbrengst kan gebruikt worden als warmwater of toegevoerd worden aan een warmwater-installatie (gas- of houtgestookte CV) en/of een warmtepomp installatie.

  Een zonnecollectorsysteem kan worden geïntegreerd in of op een schuin dakvlak of met behulp van een constructie geschikt gemaakt worden als platdak uitvoering. In een zonnecollectorsysteem zijn temperatuur opnemers opgenomen welke op basis van zoninstraling een digitale regeling activeert. Een zonnecollectorsysteem bestaat in de basis meestal uit één of meerdere collectoren met een warmte opbrengst van ca. 400kWh/m²/jaar. Indien er geen warmtevraag meer is kan de extra warmteopbrengst van het collectorsysteem gebufferd worden in het voorraadvat of in de bodemwisselaar van de warmtepompinstallatie.
                                                           
  Meer info over. . . . zonneboilers


    

    Hoe kiest u  zonne-energie ?

  De huiseigenaar wenst  comfort, waarde en kwaliteit. Sommige belangen gaan gelijk op voor beide partijen.  De huiseigenaar die een prettig, goed uitziend en “stekkerklaar” zonnepanelen systeem wil, kan echter problemen geven voor de installateur, waarbij de betrouwbaarheid van het systeem in gevaar komt. Goed overleg is nodig.

   

  Wat zijn de mogelijkheden en wat gaat het me kosten?

  Zonnepanelen  - Veel gestelde Vragen

   

   

   

   De Voordelen van Zonne-Energie


  • 1. Zonne-energie is milieuvriendelijk


  • - Geen CO2 emissie
   - Geen zwavel emissie
   - Geen stikstof emissie
   - Geen emissie van stofdeeltjes
   - Geen verbruik van drinkwater
   - Geen vloeibare of vaste afvalstoffen
   - Geen lawaai

  2. Een zonnepanelen systeem genereert elektriciteit op de
      tijden dat u het meest verbruikt – overdag - en zowel op
      warme en koude dagen, evenals bij bewolkte hemel

  3. Zonnepanelen worden continu goedkoper en het
      rendement hoger,terwijl de prijzen van fossiele
      brandstoffen op termijn alleen maar stijgen

  4. Electriciteit uit zonnecellen is en blijft altijd gratis.
      Stroom uit fossiele brandstoffen zal variabel blijven

  5. Zonne-energie is niet afhankelijk van de import van
      brandstoffen en maakt u minder afhankelijk van het net.
      Ze bevordert ook de onafhankelijkheid van een land

  6. Produkten op basis van zonnecellen maken een goede
      indruk  -  meerwaarde van uw woning en bedrijfspand

  7. Zonne-energie bevordert het gemeenschapsgevoel en de
      onderlinge samenwerking.  –  het goede buren gevoel!
      Op deze manier kunnen we bijdragen aan de toekomst
      van onze kinderen en kleinkinderen.

   

   

         Copyright © Romar Products bv 2007.