LEARNING CENTER ENERGYSHOP INSTALLATEURS GREENCOMMUNITY  

Kies voor groene stroom

 

 terug naar LearningCenter


 


Uit de krant:"Nieuw datacenter tussen de paprikavelden".
Datacenteres zijn enorme stroomslurpers. In datacenters zijn veel computers op elkaar gestapeld in rekken. De it-industrie gebruikt nu al 7,5 procent van alle stroom.
Binnen 5 jaar stijgt dit naar 15%.
Tuinders verstoken gas via een wkk-systeem (warmte-kracht-koppeling). Vrijkomende CO2 wordt deels gebruikt als groeiversneller voor de plantjes.  Als bijprodukt ontstaat stroom die door-verkocht wordt aan het net. 
Bij het geplande project wordt de stroom afgenomen door het datacenter en de bij het datacenter vrijkomende warmte (koeling van de computers) wordt weer gebruikt door de tuinders.


 

 

 
Fase 1: BEWUSTWORDING
Bewustwording van ons energieverbruik en de kosten is een langzaam proces (slechts 25% van de klanten van energiebedrijven kent ongeveer zijn verbruik en weet wat een kWh en m³ gas kost).

Fase 2: BETROKKENHEID
Consumenten en bedrijven raken meer betrokken  en geinteresseerd in  centrale en decentrale energie-opwekking en CO2 compensatie (vlgs. energiebedrijven: 25% van de klanten heeft een bewuste keuze gedaan voor een specifieke opwekkingseenheid, is zelfopwekker of doet mee aan het bos-spaarplan).

Fase 3: DE TOEKOMST
Verbruikers zijn actief bezig met a) het verminderen van hun energieverbruik en b) met zelf opwekken  van energie per eigen locatie of per regio.

 

Het hedendaags stroomverbruik is voor een groot deel verantwoordelijk
voor luchtvervuiling en klimaatverandering.
Er wordt gezocht naar methoden voor het opwekken van schone stroom.

Twee begrippen: GROENE STROOM en GRIJZE STROOM

Grijze stroom wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, zoals kolen, gas en olie of met kernenergie. Dus in principe met grondstoffen die eindig zijn.

Groene stroom is afkomstig van schone energiebronnen.
Het gaat hierbij meestal om elektriciteit die opgewekt wordt met

* zonne-energie
* windenergie
* biomassa of verbranding van afval
* waterkracht en
* warmtekrachtkoppeling.

De stroom die geleverd wordt door de grote energieleveranciers bestaat uit een mix van grijze en groene stroom. 
(kijk  op onderstaande websites voor meer informatie).


Informatie over groene stroom kun je vinden op o.a.

www.energieleveranciers.nl

www.vrom.nl

www.miieucentraal.nl

www.consuwijzer.nl


 

 


    Copyright © Romar Products bv 2007.