GREEN CARS


KBB's Top 10 Green Cars for 2008

 (Top 10 Green Cars/reviews)

Skyrocketing gas prices, a weak economy, growing environmental consciousness… it’s no surprise that we’re seeing America’s roads getting greener by the day. While automakers are working feverishly to increase fuel efficiency across the board, there are already enough economical standouts in enough categories to meet the needs of almost any new-car shopper. We’ve picked the top 10

 

Werking van de brandstofcel

Qua opbouw lijken brandstofcellen op accu’s of batterijen. Beiden leveren elektrische energie via een chemische reactie. Verschil is echter dat een accu slechts een opslagmedium voor elektrische energie is, en dat de brandstofcel elektriciteit produceert.

De brandstofcel werkt op pure waterstof of – door middel van een omvormer- op een element met een hoog waterstofgehalte zoals methanol. Binnen in de brandstofcel wordt de waterstof via een membraan gecombineerd met zuurstof. Aan de ene kant van het membraan vloeit waterstof door de gaskanalen en aan de andere kant zuurstof.

Wanneer de twee gassen met elkaar reageren ontstaan stoom en elektriteit. De elektriciteit kan worden gebruikt voor de voeding van bijvoorbeeld een elektrisch apparaat, een elektromotor (in een voertuig) of van het elektriciteitsnet. De stoom kan eenvoudig in de vorm van water worden afgevoerd.

Voertuigen nemen de waterstof met zich mee in tanks, bijv. als vloeibare waterstof, of als waterstofgas onder druk. Het restproduct -puur water- kan middels een "uitlaat" aan hetvoertuig worden afgevoerd.
De brandstofcel heeft in vergelijking tot bestaande energieopwekkers een heel hoger rendement omdat de omzetting van de brandstof (de waterstof) in energie direct plaatsvind, en niet in meerdere fasen, zoals bij de verbrandingsmotor. Het verschil in rendement is nog groter bij lage en/of sterk wisselende belasting. Automotoren werken vrijwel nooit op vol vermogen, en daardoor zeer inefficient.

Bronvermelding tekst: www.brandstofcel.com 
  

 .                

 

   

Tel.: 0031-475-401804             Fax.: 0031-475-492701Copyright © Romar Products bv 2007. Privacy Policy