06 5367 9931
 LEUDAL TRADING COMPANY

DH Z-PAKETTEN 


 Zonnepanelen Plat Dak - Montage

  Plat Dak

Platte daken zijn bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.

We leveren diverse montagesystemen voor platte dakenen bieden voor iedere situatie een passende oplossing.
Welk systeem is voor u het beste?

    
 

   DIY-KITS-voor-PLAT-DAK


 Waar moet je rekening mee houden?

  • - panelen in landscape of portret

  • - beste montage hoek

  • - juiste tussen afstand tussen rijen

  • - ballast gewicht

  • - afstand tot de dakrand

  • - opstelling zuid of oost/west

 ZAKELIJK
Lichtgewicht Zonnepanelen Plat Dak
Persoonlijk advies voor
bedrijfspanden met beperkte draagkracht
categorie: ca. 50-100-200 panelen
SOLOPRO
lichtgewicht zonnepaneel 500 Wp

RomarPRO dak-anker
ballastvrij en waterdicht

3 fase Hybride omvormer
Solis/Growatt/Huawei


  

   Hebt u een plat dak (liefst 50O m2 of meer) met onvoldoende
draagkracht voor een standaard zonnepanelen systeem ..
vraag advies en een aangepaste offerte.
    

         Formulier SOLO         voor extra info ..zie blogpost


Moeten zonnepanelen op het zuiden gericht staan?
Hoewel vaak wordt gedacht dat zonnepanelen altijd op het zuiden moeten worden gericht, staan zonnepanelen op Nederlandse bedrijfsdaken meestal in een oost-west oriëntatie geïnstalleerd. De reden hiervoor is dat de opbrengst met een oost-west oriëntatie beter verspreid is over de dag. Een zuid-systeem heeft een hogere piek , daar tegenover staat dat een oost-west systeem meer energie oplevert aan het begin en eind van de dag.
Het maakt geen verschil om een oost-west systeem 90 graden te draaien, zodat het noord-zuid gericht staat.
De opbrengstcurve is namelijk gelijk aan dat van een conventioneel oost-west systeem. Dit komt door de kleine hellingshoek van slechts 10°.

Zonnepanelen voor bedrijven waren de afgelopen jaren aantrekkelijk door de hoge prijs voor netstroom. Inmiddels zijn zonnepanelen (tijdelijk?) nog nooit zo goedkoop geweest en zijn de energieprijzen redelijk stabiel, maar noch steeds hoog.

Er gelden voor kleinere bedrijven verschillende fiscale regelingen. Hierbij mag een deel van de investeringskosten worden afgetrokken of afgeschreven om een belastingvoordeel te krijgen.


Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kan een bedrijf dat investeert in zakelijke zonnepanelen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
Waar moet u o.a. aan voldoen om in aanmerking te komen?
• U heeft een kleinverbruiksaansluiting van maximaal 3x80 ampère.
• De zonnestroominstallatie heeft een gezamenlijk piekvermogen van minstens 15 kW.
• U mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de EIA voor zonnepanelen.


Aansluiting en capaciteit
De doorlaatwaarde van de stroomaansluiting van uw bedrijfspand is medebepalend voor het vermogen aan zonnestroom dat op uw pand kan worden aangesloten. Vanuit de netbeheerder gelden hier namelijk aansluitrichtlijnen voor.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aansluitingen: Kleinverbruiksaansluiting: een aansluiting van 3x80 ampère of lager. Grootverbruiksaansluiting: een aansluiting van méér dan 3x80 ampère.

Het is van een aantal factoren afhankelijk hoeveel zonnestroom er daadwerkelijk op uw aansluiting kan worden geplaatst. Zo wordt in Nederland de zonnestroominstallatie altijd overgedimensioneerd ten opzichte van de omvormer.
Dit is omdat het nominale vermogen van de zonnestroominstallatie het grootste deel van de dagen niet gehaald wordt.
Het werkelijke vermogen aan zonnestroom dat kan worden aangesloten, verschilt per situatie. Wij raden u aan contact op te nemen voor een advies op maat.

Kleinverbruikers
Aansluiting     Max. vermogen
3 x 25A     17 kW
3 x 35/40A     25 kW
3 x 50A     35 kW
3 x 63A     45 kW
3 x 80A     55 kW


           Copyright © Romar Products bv 2024